Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti BBT-MATERIALS PROCESSING s.r.o. – Rafinační systém – Opakované VŘ
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 04.06.2024 10:00
Digi pro NCBR
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 17.06.2024 10:00
Digi pro EURIC
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 17.06.2024 10:00
RCI - společně za vzděláváním
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 10.06.2024 10:00
ZŠ Ostrov u Macochy, energetické úspory školní kuchyně – dodávky II.
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 07.06.2024 10:00
Digitální transformace ve společnosti SLK Trade s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 27.05.2024 10:00
Pořízení nízkoemisních vozidel – Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s.
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 24.05.2024 10:00
Digitální transformace v podniku Austin Detonator s.r.o. – 4. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 07.06.2024 11:00
Energeticky úsporná opatření ve společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 22.05.2024 10:00
Uvedení inovací do praxe ve společnosti JAPIO, spol. s r.o. – Šicí stroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2024 20.05.2024 10:00
1. Základní škola Holešov – Víceúčelové hřiště
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 22.05.2024 11:00
Pronájem obchodního prostoru kiosku v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2024 29.05.2024 10:00
Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti SOLID Brno s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 10:00
Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti Martin Peroutka s.r.o. – digitální tiskárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2024 17.06.2024 10:00
NCBR - společně za vzděláváním
nadlimitní Příjem nabídek 25.04.2024 27.05.2024 10:00
všechny zakázky