Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 02.09.2019 10:00
Výběr dodavatele na svoz a likvidaci odpadů v obci Hovorany
podlimitní Příjem nabídek 14.08.2019 11.09.2019 10:00
Zavedení vyššího stupně krytí produktů pro telekomunikační, datové a energetické sítě – druhá dodávka materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 29.08.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku JV Digger s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 28.08.2019 10:00
Obalová řešení na míru – dodávka formátovací linky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 29.08.2019 10:00
Výměna plastikářských technologií ve společnosti TEPAS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2019 26.08.2019 01:00
Výměna strojního vybavení společnosti Hospodářská společnost Rozseč, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2019 29.08.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Tabletů II
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 09.09.2019 10:00
Rekonstrukce severního křídla a nároží kláštera sv. Alžběty
podlimitní Příjem nabídek 02.08.2019 06.09.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti StaMat CZ, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 12.08.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Chlop s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.07.2019 08.08.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku Kovo Dluhoš s.r.o. – 3 osé vertikální obráběcí centrum
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2019 01.08.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku Odlučovače s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2019 01.08.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – dodávka 2 ks kolového nakladače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 23.08.2019 10:00
Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 02.09.2019 10:00
všechny zakázky