Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
AKADEMIE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2021 29.06.2021 08:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o. – strojní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 12.07.2021 10:00
Výměna strojního vybavení ve společnosti Alois Kawulok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 12.07.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Čelisťový drtič a třídič
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 12.07.2021 10:00
Digitalizace a automatizace ve společnosti Pila Potštát s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 25.06.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti PRODEMI s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2021 23.06.2021 10:00
Založení sociálního podniku Brněnská Šárka s.r.o.
podlimitní Hodnocení 01.06.2021 18.06.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti DOLEŽAL - NB s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Inovace nového břemenového magnetu NeoFLUX a magnetického upínače MM70 ve společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o. – CNC soustruh
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Ostrava – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2021 11.06.2021 10:00
Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny – procesní čerpadla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2021 11.06.2021 11:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti ZS – Bohemia, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2021 10.06.2021 10:00
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO ve společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2021 21.06.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Utěsněná komora pro měření emisí uhlovodíků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2021 22.06.2021 10:00
Úspory energie – areál VELOX – WERK s.r.o. – Svařovací automat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2021 24.06.2021 10:00
všechny zakázky