Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.90 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin do společnosti JEPA Plastics a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2020 23.11.2020 10:00
Slezské vzdělávací centrum – Mlynářova vila
podlimitní Příjem nabídek 19.10.2020 09.11.2020 10:00
Novostavba šaten v areálu TJ Popůvky
podlimitní Příjem nabídek 16.10.2020 04.11.2020 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem obchodního prostoru vedle bistra v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem obchodního prostoru vedle směnárny v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem bistra v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem směnárny v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem kavárny v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Pořízení dvou pásových rypadel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 16.11.2020 10:00
Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2020 06.11.2020 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti DTS Vrbenský, a.s. – dodávka kolového rypadla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2020 02.11.2020 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - dodávka pásového bagru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.09.2020 02.11.2020 10:00
Realizace nákupu a instalace technologií společnosti GS - TECH s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2020 12.10.2020 10:00
Pořízení nových technologií do začínajícího podniku ŘÁDEK stavební společnost s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.09.2020 12.10.2020 10:00
Komunitní centrum Bohumilice ve městě Klobouky u Brna
podlimitní Hodnocení 24.09.2020 19.10.2020 10:00
všechny zakázky