Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti VEKREMAN, s.r.o. – dodávka hrubotřídiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2021 26.04.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Pořízení kolového nakladače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2021 03.05.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2021 16.04.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti Skládka Chocovice s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2021 09.04.2021 10:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2021 26.04.2021 10:00
Výměna strojního vybavení ve společnosti Jaroslav Pařízek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.03.2021 09.04.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Bršlík s.r.o. – dodávka olepovačky
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2021 07.04.2021 10:00
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné intervence problémového chování dětí s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích ČR III
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 09.04.2021 10:00
Pořízení souboru strojů do začínajícího podniku M-styl truhlářství s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 06.04.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti KOVO – Mazánek s.r.o. – Myčka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2021 19.04.2021 10:00
Pořízení strojně-technologického zařízení malého pivovaru do začínajícího podniku PIVOVAR POD HRADEM s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2021 16.04.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2021 31.03.2021 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku Sepra real s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2021 30.03.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti PLASTEX
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2021 25.03.2021 12:00
všechny zakázky