Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné intervence problémového chování dětí s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích ČR IV
podlimitní Příjem nabídek 11.08.2022 30.08.2022 10:00
Digitální transformace v podniku OLYMPTOY s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 08.09.2022 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Dušan Krusberský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2022 05.09.2022 10:00
Digitální transformace v podniku BONAP - ICCZ s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 15.08.2022 10:00
Úsporná opatření ve společnosti ELWACO s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2022 15.08.2022 10:00
Modernizace multifunkčního domu – Suchohrdly u Miroslavi
podlimitní Příjem nabídek 27.07.2022 15.08.2022 10:00
Za sklem o.s. – Pořízení vozidel pro poskytování sociálních služeb II.
podlimitní Hodnocení 26.07.2022 11.08.2022 10:00
Úspory energií ve společnosti EUTECH akciová společnost II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2022 10.08.2022 10:00
Digitální transformace v podniku STAVES s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2022 19.08.2022 10:00
Úspory energií ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 04.08.2022 10:00
Digitální transformace v podniku Schmelzer s.r.o. – Informační systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2022 15.08.2022 10:00
Výměna stávajícího strojního vybavení práškové lakovny – dodávka tryskacího stroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2022 15.08.2022 10:00
Pořízení nového ekologického vozidla pro Diakonii ČCE – středisko BETLÉM
podlimitní Hodnocení 13.07.2022 03.08.2022 10:00
Vzdělávání – Sdružení příjemců evropských dotací, z.s.
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2022 20.07.2022 10:00
Dny bez bariér – dodávka sportovních pomůcek pro handicapované
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.06.2022 18.07.2022 10:00
všechny zakázky