Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu v obcích Bukovinka a Vohančice
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 23.12.2019 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Čestlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 14.01.2020 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 14.01.2020 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 14.01.2020 10:00
Modernizace kováren pro rozvoj praktických odborných dovedností žáků SOU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 17.12.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku Breetec s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 19.12.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku ZITO BRAVE s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 16.12.2019 10:00
Důstojné bydlení z. s. – Sociální byty
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2019 13.12.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti TENST, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2019 12.12.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku IVAGO s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2019 12.12.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti SMO a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 11.12.2019 10:00
Produktová inovace ve společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. – dodávka svislého CNC řezacího stroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 09.12.2019 10:00
Inovovaná ložiska pro jaderný průmysl společnosti SLB, spol. s r.o. – dodávka hrotové brusky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.11.2019 05.12.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku LEICON MSL s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2019 06.12.2019 10:00
všechny zakázky