Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitální transformace v podniku Eurovalley s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2022 14.06.2022 10:00
Zavedení výroby nového produktu ve společnosti UNICOM servis, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 27.06.2022 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti THERMAL TREND spol. s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 03.06.2022 10:00
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Zlínského kraje IV
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 03.06.2022 10:00
Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 03.06.2022 10:00
Pořízení technologií pro vybudování vývojových kapacit do společnosti RESIM, s.r.o. – Sestava obráběcích vřeten
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2022 26.05.2022 10:00
Bezemisní automobily pro pečovatelskou službu – hybridní osobní automobily
podlimitní Hodnocení 09.05.2022 27.05.2022 10:00
Bezemisní automobily pro pečovatelskou službu – 2 ks elektrických dodávek
podlimitní Hodnocení 09.05.2022 25.05.2022 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Zlín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 09.06.2022 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 09.06.2022 10:00
Svozové auto pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením – II.
podlimitní Hodnocení 29.04.2022 20.05.2022 10:00
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Olomouckého kraje I
nadlimitní Hodnocení 26.04.2022 17.05.2022 10:00
Vybavení pro projekt Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I
nadlimitní Hodnocení 26.04.2022 17.05.2022 10:00
Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší Starý Bydžov – Nový Bydžov
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2022 30.05.2022 10:00
Vzdělávání – RCI, z.s. II.
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2022 06.05.2022 10:00
všechny zakázky