Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Uvedení inovací do praxe ve společnosti K A M A spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 11.03.2024 10:00
Digitální transformace v podniku CC INTERNET s.r.o. - II
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 22.03.2024 10:00
Digitální transformace ve společnosti TeS, spol. s r. o. Chotěboř
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 07.03.2024 10:00
Uvedení inovací do praxe ve společnosti ALFENIX s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 04.03.2024 10:00
ZŠ Český Dub- Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – dodávka vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 26.03.2024 10:00
Energeticky úsporná opatření ve společnosti ORLANTE s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 11.03.2024 10:00
Uvedení inovací do praxe ve společnosti KNAHER s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2024 22.02.2024 10:00
Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o. – Divize modelárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2024 07.03.2024 10:00
Inovace výroby ve společnosti PROPASIV s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2024 21.02.2024 10:00
Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti DEKOR BETON s.r.o. – Linka na plotové desky
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 11.03.2024 11:00
Předcházení vzniku odpadů v obcích na Moravě
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 28.02.2024 10:00
Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti DEKOR BETON s.r.o. - Formy na plotové desky
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.01.2024 09.02.2024 10:00
SSZ a stavební úpravy křižovatky v obci Popůvky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 07.02.2024 10:00
Uvedení inovací do praxe ve společnosti Profi-Filters spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2024 13.02.2024 10:00
Zhotovení projektové dokumentace pro chodníky v obci Kunčina
podlimitní Hodnocení 22.01.2024 02.02.2024 09:00
všechny zakázky