Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti KOVO – Mazánek s.r.o. – Pracoviště dělení a opracování AL dílů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 29.03.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti AGRO Záborná s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 15.03.2021 10:00
Pavilon ZŠ Měnín – dodávka gastro vybavení
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 10.03.2021 10:00
Digitální transformace v podniku M+F KOVO FUGLÍK s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 10.03.2021 10:00
Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2021 12.03.2021 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku IDERMATUR s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2021 01.03.2021 12:00
Revitalizace budovy společnosti KOLEGAROVÁ s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2021 02.03.2021 10:00
Pořízení propagační stanice pivovarských kvasnic do začínajícího podniku BEERBURY s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2021 01.03.2021 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2021 23.03.2021 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Ostrava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2021 23.03.2021 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO České Budějovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2021 23.03.2021 10:00
Rekonstrukce zámečku a sýpky pro informační, kulturní a vzdělávací centrum
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2021 08.03.2021 10:00
Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2021 24.02.2021 10:00
Pořízení linky na zpracování sruboviny do začínajícího podniku sruby srovnalík s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 22.02.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti CEMDEST s.r.o. - dodávka vrtné soupravy se spodním kladivem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.02.2021 05.03.2021 10:00
všechny zakázky