Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné intervence problémového chování dětí s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích ČR – ubytovací služby
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2021 20.08.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Libor Pospíšil s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 16.08.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti PRODEMI s.r.o. – kolový nakladač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 13.08.2021 10:00
Pořízení technologií pro vybudování vývojových kapacit do společnosti RESIM, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 16.08.2021 10:00
Rekonstrukce kulturního centra v Kunčině
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 13.08.2021 10:00
Rodinný dům s DOZP centrum Bazalka
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO ve společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. – II.
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 23.08.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Slavětice – lomový sklápěč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Modernizace kapacit vývojového oddělení ve společnosti MN – systems, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – 3D projektor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 06.08.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Stanice pro cyklické plnění kanystrů butanem a benzínem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J. Elsnic spol. s r.o. – 2. etapa čelní kolový nakladač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Krajinná zeleň Babice u Rosic
podlimitní Hodnocení 13.07.2021 29.07.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Weizel - výroba elektrotechnických zařízení s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2021 26.07.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2021 09.08.2021 10:00
všechny zakázky