Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.90 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ZŠ Milíčov – Vybudování učebny přírodních věd
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 09.12.2020 10:00
Digitální transformace v podniku Mirel Vratimov a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 21.12.2020 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku KaSla spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 14.12.2020 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti Ing. Vladimír Tomeš – CNC dlouhotočný soustruh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 07.12.2020 10:00
Vývoj prototypu komplexního identifikačního systému se softwarem ve společnosti SAITECH s.r.o. – dodávka HW a SW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 07.12.2020 10:00
Pořízení technologie do začínajícího podniku Ing. Jan Dluhoš
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 04.12.2020 10:00
AKADEMIE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 07.12.2020 08:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku PREMANEX s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 02.12.2020 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti KOVO – Mazánek s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2020 14.12.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále – dodávky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2020 14.12.2020 10:00
Pořízení technologie do začínajícího podniku 3W – Work with Wood s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2020 23.11.2020 10:00
Pořízení nového technologického vybavení ve společnosti JPB transport s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2020 23.11.2020 10:00
Dny bez bariér – zimní hry 2021 – propagační služby
podlimitní Vyhodnoceno 30.10.2020 20.11.2020 10:00
Dny bez bariér – zimní hry 2021 – pořadatelské služby
podlimitní Vyhodnoceno 30.10.2020 20.11.2020 10:00
Dny bez bariér – zimní hry 2021 – ubytovací, stravovací a přepravní služby
podlimitní Vyhodnoceno 30.10.2020 20.11.2020 10:00
všechny zakázky