Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitalizace firmy AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. – dodávka softwaru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 19.12.2022 10:00
Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - Rekuperace tepla z hvozdu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 02.01.2023 12:00
Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - Chlazení odparek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 02.01.2023 11:00
Snížení energetické náročnosti výroby historické sladovny v Bruntále - VTJ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2022 02.01.2023 10:00
Úsporná opatření ve společnosti KOVAP Náchod s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 15.12.2022 10:00
Snížení energetické náročnosti - vytápění a FVE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 27.12.2022 12:00
Úspory vody ve společnosti CarTec Liberec, s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 10:00
Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2022 13.12.2022 10:00
Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti VIRA CHEMimp s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2022 12.12.2022 10:00
Úspora energií ve společnosti BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 19.12.2022 10:00
Digitální transformace v podniku SVOBODA sklenářství s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2022 12.12.2022 10:00
Pořízení technologií do podniku Tomáš Kejda – samoobslužný mycí box
podlimitní Hodnocení 10.11.2022 29.11.2022 10:00
Pořízení technologií - Maso Klouda, s.r.o. – Balička masa a uzenin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 25.11.2022 13:00
Úspora energií ve společnosti STROJÍRNA BENC s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2022 21.11.2022 10:00
Zavedení do výroby a na trh inovace „Plnič s flexibilním systémem aretace lahví“ společnosti ALTEC spol. s r.o. – dodávka CNC obráběcího centra
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2022 05.12.2022 11:00
všechny zakázky