Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SETRA - Kolový nakladač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 10.12.2021 10:00
Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 13.12.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti HANSCRAFT, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2021 08.12.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Packung s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 06.12.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Schmelzer s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 17.12.2021 10:00
Výrobní linka pro montáž carbon kanisterů EURO7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2021 16.12.2021 13:00
Dny bez bariér – zimní hry 2022 a roadshow
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2021 01.12.2021 10:00
Modernizace farmy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 26.11.2021 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka - pronájem obchodního prostoru vedle směnárny v nové výpravní budově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 22.11.2021 10:00
Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu 2023 – 2024 – dodávka 2 ks baliček
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 24.11.2021 10:00
Zelenka s.r.o. – technologická modernizace provozu 2023 – 2024 – dodávka 6 ks užitkových vozidel do 3,5 t
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2021 26.11.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Dušan Krusberský – Informační technologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2021 06.12.2021 10:00
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ III
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2021 07.12.2021 10:00
Digitální transformace v podniku DTS Vrbenský, a.s. – upgrade ERP systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2021 12.11.2021 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO České Budějovice – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 12.11.2021 10:00
všechny zakázky