Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zvýšení bezpečnosti na průtahu městem Vyškov – modernizace SSZ II
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2021 31.05.2021 10:00
Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov - II
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 19.05.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 09:00
Úsporná opatření ve společnosti IVEP, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2021 17.05.2021 10:00
Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova – pomůcky
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2021 11.05.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti Těžká mechanizace s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 24.05.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti RADAS COLLECTION STIL s.r.o. – Systém tiskařských strojů a Automatická linka na plnění plechovek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 18.05.2021 10:00
Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 17.05.2021 10:00
Realizace stavby bytových jednotek v obci Hněvotín
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 28.05.2021 10:00
Pořízení nových technologií do společnosti HOPAK s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2021 04.05.2021 10:00
Systém sběru odpadů v Popůvkách a Troubsku
podlimitní Hodnocení 15.04.2021 07.05.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku ALUPRESSING – slévárna, s.r.o. – kompletní licí pracoviště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 17.05.2021 10:00
ZŠ a MŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY
podlimitní Hodnocení 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti VEKREMAN, s.r.o. – dodávka hrubotřídiče
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.04.2021 26.04.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Pořízení kolového nakladače
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2021 03.05.2021 10:00
všechny zakázky