Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.
Odesílatel paschkova@rpa.cz
Organizace odesílatele AD Ligneta regionalbus s.r.o. [IČO: 26318741]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2017 09:49:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požaduje, dle bodu 17.2, písmeno f), aby součástí nabídky byl COC (Certificate of konformity) již vyrobeného vozidla, ve shodné specifikaci, v jaké dodavatel hodlá vozidlo dodat v rámci zadávacího řízení. Zadavatel požaduje tento dokument, protože obsahuje veškeré základní údaje o vozidle schválené pro provoz v EU.
Zadavatel umožňuje nahradit dokument COC technickým průkazem již dodaného vozidla shodné specifikace. Z technického průkazu musí být naprosto zřejmé, jaké technické údaje budou zapsány v technickém průkazu nabízeného vozidla, a zároveň, že jsou tato vozidla schválena pro provoz v EU.


Přílohy
- soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 el.p..pdf (532.91 KB)