Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mateřská škola Damnice – dodávky
Odesílatel Lenka Hodaňová
Organizace odesílatele Obec Damnice [IČO: 00600270]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2021 14:37:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje soubor vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2 elp..pdf (992.29 KB)
- Příloha č. 1 Slepý rozpočet -část 3.XLSX (27.61 KB)