Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
Odesílatel ullreich@rpa.cz
Organizace odesílatele Obec Mouřínov [IČO: 70810877]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2021 09:11:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje soubor vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 elp..pdf (1.23 MB)