Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup kompostérů a štěpkovače v obci Přísnotice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2013 23.09.2013 11:00
Inovace ICT ve společnosti ICONTIO
podlimitní Zadáno 22.08.2013 10.09.2013 15:00
Nákup kompostérů v obci Čebín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 06.09.2013 11:00
Dodávka komunálního vozu pro recyklační středisko Modřice
podlimitní Zadáno 21.08.2013 10.09.2013 13:00
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Domanín
podlimitní Zadáno 20.08.2013 05.09.2013 13:00
B.j. 1 PB - PČB + 4 PB - VB Rouchovany
podlimitní Zadáno 09.08.2013 03.09.2013 10:00
ČSAD POLKOST spol. s r.o. – modernizace vozového parku
nadlimitní Zadáno 31.07.2013 26.09.2013 12:00
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve společnostech LPP Retail a Artman Mode
podlimitní Zadáno 31.07.2013 28.08.2013 11:00
Modernizace vozového parku společnosti Anexia s.r.o.
nadlimitní Zadáno 26.07.2013 25.09.2013 12:00
Rekonstrukce místních komunikací SO 02-ulice Výhon-rekonstrukce vozovky
podlimitní Zadáno 01.07.2013 18.07.2013 10:00
Úspora energií ve víceúčelovém objektu občanské vybavenosti s požární zbrojnicí – Prostřední Poříčí II.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2013 28.06.2013 10:00
Dodávka strojů na úklid pro městskou část Brno-Slatina
podlimitní Zadáno 12.06.2013 28.06.2013 10:00
Regenerace zeleně v obci Tichá
podlimitní Zadáno 05.06.2013 20.06.2013 12:00
Vybavení sběrného dvoru - Jedovnice II.
podlimitní Zadáno 14.05.2013 29.05.2013 10:00
Školící středisko společnosti Faster CZ – dodávka vybavení
podlimitní Zadáno 03.05.2013 20.05.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016