Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Remodelling technologie chlazení MAKRO Ústí nad Labem – stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2021 12.11.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Miroslav Hofman
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2021 19.11.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti STAVTAS s.r.o. – dodávka pásového dozeru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 12.11.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 01.11.2021 10:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti BAGROS s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti VEKREMAN, s.r.o. – dodávka pásového rypadla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2021 08.11.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Packung s.r.o. – separátor kartonových ořezů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 25.10.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2021 25.10.2021 10:00
Stavební úpravy Centra volnočasových aktivit v Damnicích V. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2021 20.10.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Františka Svatka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2021 01.11.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Alois Kawulok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.09.2021 01.11.2021 10:00
Stavební úpravy denního stacionáře Jasněnka
podlimitní Vyhodnoceno 24.09.2021 10.11.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Ing. Ivo Slavíka.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 11.10.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Kipo - spol. s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 27.10.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 25.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016