Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu – dodávka svozového vozidla včetně nástavby
podlimitní Zadáno 20.09.2013 07.10.2013 12:00
Vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVITES, spol. s r.o. II
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2013 02.10.2013 13:00
Nákup strojů pro snížení amoniaku ze živočišné výroby – ZD ÚJEZD
podlimitní Zadáno 18.09.2013 03.10.2013 09:00
Vícepráce – Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky – 2. stavba
podlimitní Zadáno 18.09.2013 18.09.2013 14:00
Obnova zahrad při Domovu Betlém v Kloboukách u Brna
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2013 23.09.2013 10:00
Nákup kompostérů a štěpkovače v obci Přísnotice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2013 23.09.2013 11:00
Inovace ICT ve společnosti ICONTIO
podlimitní Zadáno 22.08.2013 10.09.2013 15:00
Nákup kompostérů v obci Čebín
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 06.09.2013 11:00
Dodávka komunálního vozu pro recyklační středisko Modřice
podlimitní Zadáno 21.08.2013 10.09.2013 13:00
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Domanín
podlimitní Zadáno 20.08.2013 05.09.2013 13:00
B.j. 1 PB - PČB + 4 PB - VB Rouchovany
podlimitní Zadáno 09.08.2013 03.09.2013 10:00
ČSAD POLKOST spol. s r.o. – modernizace vozového parku
nadlimitní Zadáno 31.07.2013 26.09.2013 12:00
Zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve společnostech LPP Retail a Artman Mode
podlimitní Zadáno 31.07.2013 28.08.2013 11:00
Modernizace vozového parku společnosti Anexia s.r.o.
nadlimitní Zadáno 26.07.2013 25.09.2013 12:00
Rekonstrukce místních komunikací SO 02-ulice Výhon-rekonstrukce vozovky
podlimitní Zadáno 01.07.2013 18.07.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016