Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kulturního centra v Kunčině
podlimitní Vyhodnoceno 26.07.2021 13.08.2021 10:00
Rodinný dům s DOZP centrum Bazalka
podlimitní Vyhodnoceno 23.07.2021 23.08.2021 10:00
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO ve společnosti MEGAWASTE, spol. s r.o. – II.
nadlimitní Zadáno 22.07.2021 23.08.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Slavětice – lomový sklápěč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Modernizace kapacit vývojového oddělení ve společnosti MN – systems, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – 3D projektor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2021 06.08.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Stanice pro cyklické plnění kanystrů butanem a benzínem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2021 23.08.2021 10:00
Energetické úspory ve společnosti PÍSKY – J. Elsnic spol. s r.o. – 2. etapa čelní kolový nakladač
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2021 13.08.2021 10:00
Krajinná zeleň Babice u Rosic
podlimitní Vyhodnoceno 13.07.2021 29.07.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti TRAMON s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2021 09.08.2021 10:00
Oprava kanalizace pod rekonstruovaným mostem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2021 09.07.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti Stanislav Dohnalík – dodávka druhého CNC 4-osého brousícího centra
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2021 26.07.2021 10:00
AKADEMIE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ UČITELE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430
podlimitní Zadáno 11.06.2021 29.06.2021 08:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti ADEKOM stav s.r.o. – strojní vybavení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.06.2021 12.07.2021 10:00
Výměna strojního vybavení ve společnosti Alois Kawulok
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2021 26.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016