Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Úspory vody ve společnosti CarTec Liberec, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatické mycí linky v souvislosti s realizací akce „Úspory vody ve společnosti CarTec Liberec, s.r.o.“ podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 1 „Specifikace předmětu plnění“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 12.12.2022 10:00
Datum zahájení: 24.11.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: