Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FVE – Fara Tvarožná II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaického
výrobního zdroje 10 kW s akumulací v rámci projektu s názvem: „FVE – Fara Tvarožná II.“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované NEUMAN EL, spol. s r.o., Tišnovská 2098/8 Kuřim 664 34, IČO: 26280841, (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných výkazech výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 této zadávací
dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“.
Místo plnění: Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.05.2023 10:00
Datum zahájení: 21.04.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: