Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy učeben – ZŠ Ivančická Moravský Krumlov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Stavební úpravy učeben – ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Radkem Dřevěným, stavební a inženýrská činnost, Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo, IČ: 48923893 a společností DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ:07303289 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 10.10.2023 10:00
Datum zahájení: 13.09.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: