Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Digitální transformace v podniku bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky a služby v souvislosti s realizací akce „Digitální transformace v podniku bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o.“. Podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, pro každou dílčí část VŘ zvlášť, která je součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.11.2023 11:00
Datum zahájení: 17.10.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: