Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mezinárodní centrum pro umělecké vzdělávání sv. Benedikta z Nursie – stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu prelatury v benediktinském klášteře Rajhrad pro účely tvůrčího vzdělávání v oblasti umění, restaurování významných památek, kulturně historického dědictví včetně památek písemných. Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání části 1 NP a minimální část 2 NP. Bude provedena kompletní oprava omítek. Záchrana dochované profilace a výměna okenních prvků na východní, severní a západní straně fasády. Některé truhlářské výrobky budou restaurovány, ostatní výplně otvorů budou provedeny nové z masivních profilů, a to jako repliky nebo dle návrhu, dle vyznačení ve výkresové dokumentaci. Stávající podlahy v interiéru budou odstraněny, včetně podkladních vrstev. V nově řešených místnostech bude provedena kompletní renovace vnitřních omítek. Po obvodu východní, severní a západní fasády bude provedeno obkopání stávajících zdí, bude vložena deska pro vytvoření provětrávané mezery se systémem výdechových a nádechových otvorů. Kolem objektu bude vytvořen nový okapový chodník z kamenných žulových kostek ukládaných do betonového lože. Bude provedena dodatečná injektážní clona. Bude provedena kompletní repase stávajícího dubového schodiště z 1 NP do 2 NP. Stávající střešní krtina bude nahrazena novou, budou osazeny nové obloukové vikýře.

Podrobně popsáno v projektové dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
tel: +420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.12.2023 10:00
Datum zahájení: 25.10.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: