Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Úspory vody ve společnosti RTD Truck servis s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Úspory vody ve společnosti RTD Truck servis s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku nové portálové mycí linky s recyklační jednotkou včetně nové betonové nádrže s odlučovačem ropných látek, podrobně popsáno v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Specifikace předmětu plnění.“
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.12.2023 10:00
Datum zahájení: 04.12.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: