Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SPED – společně za vzděláváním
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního zajištění vzdělávání pro zadavatele, včetně zajištění místa plnění a prostor pro jednotlivé kurzy a občerstvení pro účastníky kurzů, v rozsahu dle specifikace předmětu plnění. Blíže je předmět plnění specifikován v Příloze č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“ a dle podmínek stanovených v Příloze č. 5 „Příloha č. 5 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce“
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 245
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.02.2024 10:00
Datum zahájení: 05.01.2024 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: