Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Čáslav, Sadová – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – učebny 222 + 223
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky a nového a nepoužitého nábytku do učeben 222 + 223, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7a zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technická zpráva“. Zadavatel uvádí, že technická zpráva obsahuje kromě učebny 222 + 223 i další objekty (prostory základní školy), které však nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: zakazky@rpa.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.03.2024 10:00
Datum zahájení: 24.11.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: