Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o. – Divize modelárna
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Energeticky úsporná opatření ve společnosti TSS, spol. s r.o. – Divize modelárna". Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého 5-osého CNC frézovacího centra s řídícím systémem. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.03.2024 10:00
Datum zahájení: 05.02.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ne (příjem nabídek mimo E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):