Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti DEKOR BETON s.r.o. – Linka na plotové desky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací projektu „Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti DEKOR BETON s.r.o.“. Konkrétně se jedná o pořízení nové výrobní linky na plotové desky. Podrobně je předmět plnění popsán ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Specifikace předmětu plnění“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: Deregio Tender, s.r.o.
zakazky@deregio.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.03.2024 11:00
Datum zahájení: 05.02.2024 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):