Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti CZ PLAST s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti CZ PLAST s.r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku nového a nepoužitého robotického pracoviště založeného na využití vlastností robotického ramene a extruderu plastů k 3D tisku, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.04.2024 10:00
Datum zahájení: 27.02.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):