Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti BBT-MATERIALS PROCESSING s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je nákup nových a nepoužitých technologií v rámci projektu „Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti BBT-MATERIALS PROCESSING s.r.o.“ Konkrétně se jedná o obráběcí systém, vakuovou stanici a rafinační systém s příslušenstvím. Podrobně popsáno v přílohách zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění, která je vypracována samostatně zvlášť pro každou dílčí část.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: zakazky@deregio.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.04.2024 10:00
Datum zahájení: 12.03.2024 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):