Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna strojního vybavení společnosti StaMat CZ, s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka v rámci projektu Výměna strojního vybavení společnosti StaMat CZ, s.r.o. Konkrétně se jedná o dodávku drtiče. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20,
602 00 Brno
Kontakt: zakazky@rpa.cz
+420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.08.2019 10:00
Datum zahájení: 23.07.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: