Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti Reno Šumava a.s., v kamenolomu Prachatice (Lom Pod Libínem)". Konkrétně se jedná o dodávku kuželových drtičů, třídiče a lomových sklápěčů. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikacích předmětu plnění, které jsou jako součást zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
JUDr. Josef Kudrna
email: zakazky@rpa.cz
tel.: +420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.02.2020 10:00
Datum zahájení: 10.01.2020 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: