Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na stavbu sportovní haly Klobouky včetně prováděcí projektové dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Rozšíření kapacit infrastruktury pro výuku Tělesné výchovy a sportu – Sportovní hala Klobouky“, výstavba nové sportovní haly. Předmět projektu je blíže popsán v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Předpokládaná výše celkových nákladů na realizaci projektované stavby činí dle architektonické studie přibližně 65 mil. Kč bez DPH. Předpokládá se, že projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotace z Ministerstva školství, Národní sportovní agentury, Operačního programu Životní prostředí, příp. Ministerstva životního prostředí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 15.07.2020 10:00
Datum zahájení: 22.06.2020 14:00