Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vývoj prototypu komplexního identifikačního systému se softwarem ve společnosti SAITECH s.r.o. – dodávka HW a SW
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Vývoj prototypu komplexního identifikačního systému se softwarem ve společnosti SAITECH s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku IT technologií. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikace předmětu plnění - Položkovém rozpočtu, který je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@rpa.cz
tel.: +420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.12.2020 10:00
Datum zahájení: 19.11.2020 11:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: