Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny – procesní čerpadla
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu " Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku (Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové třtiny". Konkrétně se jedná o dodávku 2 ks jednovřetenových čerpadel, 1 ks hadicového čerpadla a samostatného tlumiče pulzací, 1 ks elektromagnetického dávkovacího membránového čerpadla na kyselinu, 3 ks převodového elektromotoru s plochou čelní převodovkou pro pohon míchadla. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@rpa.cz
+420 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.06.2021 11:00
Datum zahájení: 25.05.2021 10:30