Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úspory energie – areál VELOX – WERK s.r.o. – Svařovací automat
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Úspory energie – areál VELOX – WERK s.r.o. – Svařovací automat“. Konkrétně se jedná o Svařovací automat, podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění, která je součásti zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, Brno 602 00
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.06.2021 10:00
Datum zahájení: 20.05.2021 09:00