Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Mateřská škola Damnice – dodávky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Část 1 – Technika IT/AV
Předpokládaná hodnota pro Část 1- Technika IT/AV je 340 796,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka techniky IT/AV pro vybavení mateřské školy v souvislosti s realizací „Mateřská škola Damnice – dodávky – část 1 – Technika IT/AV“ podrobně popsáno ve slepém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a Slepý rozpočet- část 1.

Část 2 – Nábytek
Předpokládaná hodnota pro část 2 - Nábytek je 864 405,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka nábytku mateřské školy v s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 2 – Nábytek“, který je blíže specifikován v slepých rozpočtech, které tvoří přílohy č. 2b Slepý rozpočet - část 2 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 6 Technické podmínky Nábytek.

Část 3 – Zahradní prvky
Předpokládaná hodnota pro část 3 – Zahradní prvky je 1.746.920,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka zahradních prvků na zahradu mateřské školy v souvislosti s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 3 – Zahradní prvky“, který je blíže specifikován v slepém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 2c Slepý rozpočet - část 3 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 7 Technické podmínky Zahradní prvky

Část 4 – Gastro vybavení
Předpokládaná hodnota pro část 4 – Vybavení gastro je 259.095,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka gastro vybavení do Mateřské školy v souvislosti s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 4 – Gastro vybavení“, který je blíže specifikován v slepém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 2d Slepý rozpočet - část 4 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 8 Technické podmínky Vybavení gastro
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)
Kontakt: Deregio Tender, s.r.o.
Mgr. Kristýna Ullreich
tel.: +420 511 113 244
email: zakazky@deregio.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 04.06.2021 11:00
Datum zahájení: 18.05.2021 14:00