Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti PRODEMI s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka hrubotřídiče podrobně specifikovaného v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o.,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: Cyril Varadínek
e-mail: zakazky@deregio.cz
tel: 511 113 244
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.06.2021 10:00
Datum zahájení: 07.06.2021 13:00