Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna strojního vybavení společnosti CLASSIC COTTON s.r.o.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky jsou dodávky v souvislosti s realizací akce „Výměna strojního vybavení společnosti CLASSIC COTTON s.r.o.“ Konkrétně se jedná o dodávku 1 ks nového a nepoužitého dopřádacího stroje a 1 ks nového a nepoužitého soukacího stroje. Podrobně popsáno ve Specifikaci předmětu plnění (samostatně zvlášť pro každou dílčí část), která je součásti zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Deregio Tender, s.r.o,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: zakazky@deregio.cz
+420 511 113 229
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2021 10:00
Datum zahájení: 26.08.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: