Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna strojního vybavení společnosti DTS Vrbenský, a.s. – dodávka pásového dozeru s rozrývačem
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu "Výměna strojního vybavení společnosti DTS Vrbenský, a.s. – dodávka pásového dozeru s rozrývačem". Konkrétně se jedná o dodávku pásového dozeru s rozrývačem. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Kontakt: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Mgr. Kristýna Ullreich
tel.: +420 511 113 245
e-mail: zakazky@rpa.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.02.2022 10:00
Datum zahájení: 17.01.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: