Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem – dodávka vyzdívky pájecí pece
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2019 11.07.2019 10:00
Centrum lešení a pracovních plošin – dodávka pracovních plošin
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 03.07.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Chemie
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 15.07.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Fyziky
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 15.07.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Kamer
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 15.07.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka pro Biologii a Environmentální měření
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 15.07.2019 10:00
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů_Třetí dodávka Tabletů
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 15.07.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 02.07.2019 10:00
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 17.07.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku VALTRA mont s.r.o. II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 28.06.2019 10:00
Zavedení vyššího stupně krytí produktů pro telekomunikační, datové a energetické sítě – dodávka materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2019 26.06.2019 10:00
Stavební práce s možností dílčího plnění A. Rekonstrukce vytápění B. Zateplení objektů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2019 24.06.2019 16:00
Dodávka formátovací pily pro opracování kamene
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2019 24.06.2019 16:00
Vybudování vývojových kapacit ve společnosti LAVIMONT - modelárna, s.r.o. – dodávka 3D skeneru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.05.2019 17.06.2019 10:00
Modernizací k efektivnější výuce – stavební práce II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 13.06.2019 10:00
všechny zakázky