Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti ELWACO s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 28.11.2019 10:00
Pořízení nového technologického vybavení ve společnosti JISS GROUP s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 27.11.2019 10:00
Pořízení nového technologického vybavení ve společnosti KaSla, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 25.11.2019 10:00
Pořízení nového technologického vybavení ve společnosti JPB transport s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 25.11.2019 10:00
Výměna strojního vybavení ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 22.11.2019 10:00
Dodávka pomůcek pro modernizaci učebny přírodních věd a polytechnické učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 19.11.2019 10:00
Revitalizace skladovací haly RM Facility s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 25.11.2019 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku Air components s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2019 20.11.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Ekolife – družstvo Orlické Záhoří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 18.11.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti NovoPLAST PP s.r.o. – dodávka 4 ks vstřikovacích lisů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 02.12.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Granit Zedníček s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 02.12.2019 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti BAGROS s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2019 20.11.2019 10:00
Vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy
podlimitní Hodnocení 24.10.2019 12.11.2019 12:00
Výměna strojního vybavení společnosti Hnízdil a spol. – kolové rypadlo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2019 08.11.2019 10:00
Úspory energií ve společnosti S.O.K. stavební, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2019 07.11.2019 10:00
všechny zakázky