Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nová generace informačního systému řízení stavební výroby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2022 17.10.2022 10:00
Digitalizace firmy AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 12.10.2022 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 07.10.2022 10:00
Zavedení do výroby a na trh inovace „Plnič s flexibilním systémem aretace lahví“ společnosti ALTEC spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 26.10.2022 10:00
Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – 2. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 21.10.2022 10:00
Úspora energií ve společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 03.10.2022 10:00
Výzkum a vývoj specializovaných zařízení pro textilní průmysl ve společnosti GAWLICZEK s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 03.10.2022 10:00
Vývoj ISX stroje na výrobu obalového skla v podniku T&T, Turnov s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2022 29.09.2022 10:00
Digitalizace podniku BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2022 26.09.2022 10:00
Pořízení nového ekologického vozidla s úpravou pro invalidní vozíky pro Diakonii ČCE – středisko BETLÉM
podlimitní Hodnocení 02.09.2022 21.09.2022 10:00
Digitální transformace v podniku Eurovalley s.r.o. – II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2022 19.09.2022 10:00
Úspory energií ve společnosti 2 D $ S spol. s r.o. – chladící přístroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 19.09.2022 10:00
Snížení energetické náročnosti v areálu společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2022 03.10.2022 12:00
Pořízení technologií do společnosti CENTROPEN, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.08.2022 19.09.2022 11:00
Digitální transformace v podniku Alois Kawulok - Pásová pila
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2022 26.09.2022 10:00
všechny zakázky