Veřejná zakázka: Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2084
Systémové číslo: P24V00000163
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.07.2024
Nabídku podat do: 23.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zkvalitnění poskytované služby v denním stacionáři Jasněnka“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované Ing. Petrem Zavadilem ze společnosti SPZ DESIGN s.r.o., Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 27831132 (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“ a v neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 107 336 Kč bez DPH
 • Identifikátor dotačního projektu: Operační program Ministerstva práce a sociálních věcí, program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2024

Zadavatel

 • Úřední název: Jasněnka, z.s.
 • IČO: 63729521
 • Poštovní adresa:
  Jiráskova 772
  783 91 Uničov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy