Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.72 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ZŠ Milíčov – Vybudování učebny přírodních věd – pomůcky do odborné učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 01.02.2021 10:00
Stavební úpravy pro úsporu energie v budovách společnosti Sládek Group a.s., haly I a haly II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2021 15.02.2021 10:00
Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné intervence problémového chování dětí s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích ČR II
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2021 26.01.2021 10:00
Remodelling technologie chlazení MAKRO Olomouc – stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 25.01.2021 10:00
Inovace ve společnosti OK Hydraulik s.r.o. – CNC soustruh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.01.2021 04.02.2021 10:00
Pořízení technologie pro výrobu dezinfekčního přípravku do společnosti Seisin, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2020 28.01.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. - II
podlimitní Vyhodnoceno 23.12.2020 15.01.2021 10:00
Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o. – dodávka pásového rypadla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.12.2020 25.01.2021 10:00
Pořízení strojů a zařízení pro nezemědělskou činnost – dodávka kolového nakladače
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 07.01.2021 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku KaSla spol. s r.o. II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2020 04.01.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti Stav-holl s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 28.12.2020 10:00
Dny bez bariér – zimní hry 2021 – telekomunikační a přenosové služby
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2020 31.12.2020 10:00
Nízkouhlíkové technologie V. Elektromobilita – AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 28.12.2020 10:00
Pořízení technologie do začínajícího podniku Pártl AAA s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 04.01.2021 10:00
Pořízení technologií do začínajícího podniku STROJ.val s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 04.01.2021 10:00
všechny zakázky