Veřejné zakázky Regionální poradenské agentury, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna strojního vybavení společnosti Miroslav Hofman
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 15.11.2021 10:00
Výměna strojního vybavení společnosti STAVTAS s.r.o. – dodávka pásového dozeru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 12.11.2021 10:00
Zpracování druhotných surovin ve společnosti BAGROS s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 15.11.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 01.11.2021 10:00
Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti VEKREMAN, s.r.o. – dodávka pásového rypadla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 08.11.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Packung s.r.o. – separátor kartonových ořezů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2021 25.10.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti LIKOP, s.r.o. – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2021 25.10.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Františka Svatka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2021 01.11.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Alois Kawulok
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2021 01.11.2021 10:00
Stavební úpravy denního stacionáře Jasněnka
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 02.11.2021 10:00
Digitální transformace v podniku Ing. Ivo Slavíka.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 11.10.2021 10:00
Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Kipo - spol. s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 27.10.2021 10:00
Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Vibrační stolice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 25.10.2021 10:00
Vývoj PRM software MachineLOG IT s HW
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2021 07.10.2021 10:00
Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti RP a Z odpady s.r.o. – Pásový dozer
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2021 14.10.2021 09:00
všechny zakázky