Veřejná zakázka: Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - dodávka pásového bagru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1028
Systémové číslo: P20V00000200
Datum zahájení: 30.09.2020
Nabídku podat do: 02.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - dodávka pásového bagru
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – dodávka pásového bagru“ je dodávka nového a nepoužitého pásového bagru (1 ks) s příslušenstvím .

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Příloze č. 2 ZD (Technické podmínky). Splnění technických podmínek dodavatel doloží vyplněním Přílohy č. 2 této ZD.

Jestliže tato ZD obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitý výrobek nebo určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použít i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 6 506 319 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
  • IČO: 46347542
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 364441

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku je možné podat osobně u zástupce na korespondenční adrese v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. RPA Tender, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy