Veřejná zakázka: Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1197
Systémové číslo: P21V00000079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.04.2021
Nabídku podat do: 04.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín“. Stavební úpravy v rámci stávajícího objektu školy řeší rekonstrukci stávající tělocvičny ve které bude vestavěn nová stropní konstrukce která umožní zřízení technického zázemí tělocvičny s přístupem pro školu, šatny studentů a v 2NP školní družinu s kabinetem a sklady. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností M-atelier, Jakoubka ze Stříbra 44, Olomouc 779 00, IČ: 46616373; zodpovědný projektant Ing. Pavel Malínek, ČKAIT 1200712 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech). Projektová dokumentace je přílohou č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Projektová dokumentace“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 781 683 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Hněvotín
 • IČO: 00298913
 • Poštovní adresa:
  Hněvotín 47
  783 47 Hněvotín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků