Veřejná zakázka: Část 2 – Nábytek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1229
Jedná se o část veřejné zakázky: Mateřská škola Damnice – dodávky

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 – Nábytek

Stručný popis předmětu:
Předpokládaná hodnota pro část 2 - Nábytek je 864 405,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka nábytku mateřské školy v s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 2 – Nábytek“, který je blíže specifikován v slepých rozpočtech, které tvoří přílohy č. 2b Slepý rozpočet - část 2 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 6 Technické podmínky Nábytek.


Předpokládaná hodnota

  • 864 405 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky