Veřejná zakázka: Část 3 – Zahradní prvky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1230
Jedná se o část veřejné zakázky: Mateřská škola Damnice – dodávky

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 – Zahradní prvky

Stručný popis předmětu:
Předpokládaná hodnota pro část 3 – Zahradní prvky je 1.746.920,- Kč bez DPH
Předmětem plnění je dodávka zahradních prvků na zahradu mateřské školy v souvislosti s realizací akce „Mateřská škola Damnice – dodávky – dodávky – část 3 – Zahradní prvky“, který je blíže specifikován v slepém rozpočtu, který tvoří přílohy č. 2c Slepý rozpočet - část 3 a v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č. 7 Technické podmínky Zahradní prvky


Předpokládaná hodnota

  • 1 746 920 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy