Veřejná zakázka: Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Utěsněná komora pro měření emisí uhlovodíků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1234
Systémové číslo: P21V00000116
Datum zahájení: 20.05.2021
Nabídku podat do: 22.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7 – Utěsněná komora pro měření emisí uhlovodíků
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu " Centrum pro vývoj karbonových kanystrů specifikace EURO 7". Konkrétně se jedná o dodávku Utěsněné komory pro měření emisí uhlovodíků. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 13 315 392 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Stant Manufacturing s.r.o.
 • IČO: 26842815
 • Poštovní adresa:
  Na Rovince 915
  720 00 Ostrava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy