Veřejná zakázka: Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1292
Systémové číslo: P21V00000174
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-029022
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 13.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l – 650 l (zadavatel požaduje identický objem u všech kompostérů v rámci stanoveného rozmezí) , a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l – 1 100 l (zadavatel požaduje identický objem u všech kompostérů v rámci stanoveného rozmezí), 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních RE-USE buněk (cca 6 m x 2,4 m). Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 4, 5 a 6 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v technických podmínkách. Objem všech kompostérů (kompostérů o kapacitě 450 l - 650 l a kompostérů o kapacitě 950 l-1100 l) musí být celkem min 1 493 500 l.
Veřejná zakázka je rozdělená na tři části dle předmětu plnění:
Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l – 650 l (zadavatel požaduje identický objem u všech kompostérů v rámci stanoveného rozmezí) a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l – 1 100 l (zadavatel požaduje identický objem u všech kompostérů v rámci stanoveného rozmezí). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Technické podmínky pro první část“.
Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Technické podmínky pro druhou část“.
Předmětem TŘETÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka 14 ks nových a nepoužitých mobilních buněk. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Technické podmínky pro třetí část“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 900 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
 • IČO: 68543727
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 494821

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy