Veřejná zakázka: Digitální transformace v podniku Packung s.r.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1372
Systémové číslo: P21V00000254
Datum zahájení: 19.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Digitální transformace v podniku Packung s.r.o.
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu s názvem Digitální transformace v podniku Packung s.r.o. Podrobně je předmět plnění popsán ve specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Konkrétně se jedná o dodávku bezpapírového řízení výroby a optických sítí a serveru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 3 685 411 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Packung s.r.o.
  • IČO: 02278235
  • Poštovní adresa:

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Deregio Tender, s.r.o.
Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy