Veřejná zakázka: Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1377
Systémové číslo: P21V00000259
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Zkvalitnění péče o klienty centra pro rodinu a sociální péči Hodonín – denní rehabilitační stacionář Vlaštovka“. Předmětem jsou stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil pro administrativní účely. Objekt má 2 nadzemní podlaží, je podsklepený a má neobytné podkroví. Po stavebních úpravách bude v 1S schodišťový prostor, chodby, výtah, prádelna, příruční sklady, šatny, úklidová místnost, technická místnost, koupelna, WC pro ZTP, předsíň WC, WC, sprcha a rehabilitační místnost. V 1NP jsou navrženy schodišťové prostory, vstupní hala, výtah, chodby, kanceláře, shoz prádla, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, denní místnost – zaměstnanci, příprava výdeje stravy, jídelna, relaxační místnost + PC, učebna, denní místnost – klienti, odpočinková místnost a terasa. Ve 2NP jsou navrženy schodišťové prostory, chodby, výtah, sklad pomůcek, shoz prádla, kancelář, hygienická kabinka, WC pro ZTP, úklidová místnost, předsíň WC, WC, výtvarné dílny, technická místnost, pec + přípravna, klubovna, cvičná kuchyňka, denní místnost - klienti a terasa. Součástí stavebních úprav budou venkovní plochy, oplocení, altánek, příruční sklad, přístřešek pro automobily a kola, kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepých rozpočtech).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 037 934 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
 • IČO: 69722595
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 288/15
  695 01 Hodonín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.rpa.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy