Veřejná zakázka: Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích – část druhá II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 139
Systémové číslo: P14V00000075
Počátek běhu lhůt: 11.12.2014
Nabídku podat do: 15.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích – část druhá II.
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vybavení pro objekt Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, která je součástí realizace projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihovýchod s názvem „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II.“. Veřejná zakázka byla rozdělena na 3 části. Toto výběrové řízení s pořadovým číslem II. se vztahuje pouze na Druhou část. Předmětem Druhé části je dodávka elektroniky, ICT vybavení a bílé techniky (volně stojící). Předmět Druhé části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro Druhou část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Součástí druhé části není instalace či montáž.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR - nepovinná výzva, uveřejňuje se
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 167 769 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
  • IČO: 18510949
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 240624

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku je možné podat osobně v sídle zástupce zadavatele na adrese Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek skončí dne 8.1.2015 v 10:00h. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou - za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky