Veřejná zakázka: Část 1 – GNSS přijímače

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1430
Jedná se o část veřejné zakázky: Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku AGROPLAN, spol. s r.o. – 2. etapa

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – GNSS přijímače

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu „Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku AGROPLAN, spol. s r.o.“. Konkrétně se jedná o dodávku GNSS přijímačů. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, která je jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy