Veřejná zakázka: Část 1 – Kolový nakladač

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1501
Jedná se o část veřejné zakázky: Výměna strojního vybavení společnosti CELIA - CZ s.r.o.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 – Kolový nakladač

Stručný popis předmětu:
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v dokumentu Specifikace předmětu zakázky pro část 1, který je součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 9 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy